Pretplata na program Ekspert

Ekspert predstavlja savremenu digitalnu bazu propisa, službenih mišljenja nadležnih ministarstava, sudske prakse, modela akata i obrazaca, čiji je cilj da olakša svakodnevni rad pravnicima, ekonomistima, računovođama, stručnim službama u državnim organima, pravosuđu, javnim službama, naučnim i obrazovnim ustanovama i svima koji imaju potrebu da brzo dođu do informacija o određenim propisima i dokumentima neophodnim za primenu i razumevanje pravne regulative.


Ekspert korisniku omogućava neograničeni pristup:


  • tekstovima propisa u izvornoj ili prečišćenoj formi (sa hronološkim pregledom svih izmena), bez obzira da li su važeći ili ne,


  • svim podzakonskim aktima koja su doneta na osnovu nekog propisa,

  • svim obrascima koji su sastavni deo nekog propisa (obrasci su u PDF i XLS  formatu: preko 300 obrazaca za popunjavanje + 8.000 obrazaca i priloga),

  • službenim mišljenjima, objašnjenjima, uputstvima i instrukcijama koja su nadležni organi dali za sprovođenje propisa,

  • sudskoj praksi nadležnih sudova,

  • modelima akata - predlozima formi: ugovora, pravilnika, odluka, rešenja, sporazuma, kolektivnog ugovora, poslovnika, izjava, upozorenja, zahteva...

  • servisima za obračune kamata na sajtu www.kamata.rs.

 

PORUČI