Pretplata na program Ekspert

Ekspert predstavlja savremenu digitalnu bazu propisa, službenih mišljenja nadležnih ministarstava, sudske prakse, modela akata i obrazaca, čiji je cilj da olakša svakodnevni rad pravnicima, ekonomistima, računovođama, stručnim službama u državnim organima, pravosuđu, javnim službama, naučnim i obrazovnim ustanovama i svima koji imaju potrebu da brzo dođu do informacija o određenim propisima i dokumentima neophodnim za primenu i razumevanje pravne regulative.

Ekspert korisniku omogućava neograničeni pristup:

Ekspert korisniku omogućava NEOGRANIČENI PRISTUP:

  • tekstovima propisa u izvornoj ili prečišćenoj formi (sa hronološkim pregledom svih izmena), bez obzira da li su važeći ili ne; 
  • svim podzakonskim aktima koja su doneta na osnovu nekog propisa;
  • svim obrascima koji su sastavni deo nekog propisa (obrasci su u PDF formatu: preko 300 obrazaca za popunjavanje + 8.600 obrazaca i priloga);
  • službenim mišljenjima, objašnjenjima, uputstvima i instrukcijama koja su nadležni organi dali za sprovoðenje propisa;
  • sudskoj praksi nadležnih sudova;
  • modelima akata - predlozima formi: ugovora, pravilnika, odluka, rešenja, sporazuma, kolektivnog ugovora, poslovnika, izjava, upozorenja, zahteva...;
  • statističkim podacima i korisnim informacijama;
  • servisima za obračune kamata na sajtu www.kamata.rs (11 vrsta obračuna);
  • servisima za obračune drugih prihoda na sajtu www.prihodi.rs (Prihodi od autorskih prava, Prihodi po osnovu privremenih i povremenih poslova, Prihodi od ugovora o delu, Prihodi od zakupa ili podzakupa nepokretnosti.

 

PORUČI