PDV broj 2/2018 od 10.02.2018.

U časopisu PDV br. 2/2018:

Ekspert: poslednje izmene od 12.02.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 12.02.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Informator broj 6/2018 od 8.02.2018.

Iz novog broja časopisa "Informator" izdvajamo:

Referentna kamatna stopa, kamata - javni prihodi, eskontna stopa za 2018. godinu

Zatezna kamata - pregled stopa u 2018. godini

Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 3,5%

Koeficijent za izračunavanje visine mesečne zakupnine za korišćenje stanova za period I-VI/2018

Ekspert: poslednje izmene od 07.02.2018.

Ekspert Internet je ažuriran 07.02.2018. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Pages