Ekspert: poslednje izmene od 20.09.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 20.09.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Ekspert: poslednje izmene od 18.09.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 18.09.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Ekspert: poslednje izmene od 13.09.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 13.09.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Rešenje o cenzusima za dečiji dodatak od 12.09.2017. godine

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je Rešenje o nominalnim iznosima prava na finansijsku podršku porodici sa decom i cenzusima za ostvarivanje prava na dečiji dodatak za mesec septembar pod br. 401-00-00257/2017-12 od 12.09.2017. koje dajemo u nastavku: 

Ekspert: poslednje izmene od 11.09.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 11.09.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Informator broj 21/2017 od 7.09.2017.

Iz novog broja časopisa "Informator" izdvajamo:

Zatezna kamata - pregled stopa u 2017. godini

Referentna kamatna stopa, kamata - javni prihodi, eskontna stopa za 2017. godinu

Referentna kamatna stopa NBS je smanjena na 3,75%

Pages