Informator broj 4/2021 od 20.01.2021. (elektronsko izdanje)

Elektronsko izdanje stručnog časopisa "Informator" br. 4/2021, možete koristiti na Cekos in-ovom sajtu: www.strucnaliteratura.rs

ZA KORIŠĆENJE ELEKTRONSKOG IZDANJA OVOG BROJA ČASOPISA "INFORMATOR" NEOPHODNO JE DA:

Informator broj 4/2021 od 20.01.2021.

Iz novog broja časopisa "Informator" izdvajamo:

Ekspert: poslednje izmene od 20.01.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 20.01.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Ekspert: poslednje izmene od 18.01.2021.

Ekspert Internet je ažuriran 18.01.2021. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Nominalni iznosi roditeljskog dodatka, paušala za nabavku opreme za dete i dečijeg dodatka i cenzusa za ostvarivanje prava na dečiji dodatak od 1.01.2021. godine

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja doneo je dana 14.01.2021. godine, pod brojem 401-00-00087/2021-13, rešenje koje citiramo u nastavku:

 

Zatezna kamata - pregled stopa u 2021. godini

Referentna kamatna stopa, kamata - javni prihodi, eskontna stopa za 2021. godinu

Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 1%

Informator dvobroj 2-3/2021 od 13.01.2021.

Iz novog dvobroja časopisa "Informator" izdvajamo:

Pages