Doneta su podzakonska akta za primenu novog Zakona o računovodstvu, koja počinju da se primenjuju u 2021. godini

Ekspert: poslednje izmene od 7.07.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 07.07.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda - jun 2020.

Odluka o određivanju posebnih mera zaštite stanovništva od zarazne bolesti COVID-19 na teritoriji grada Beograda

Uredba o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19 (prečišćen tekst)

Ekspert: poslednje izmene od 4.07.2020.

Ekspert Internet je ažuriran 04.07.2020. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Pages