Obrasci za popunjavanje - pravo korišćenja

Obrasci za popunjavanje - pravo korišćenja


 "Obrasci za popunjavanje" dostupni su za:

1. Pretplatnike na stručne časopise "Informator" i "PDV"

2. Korisnike koji su pretplaćeni na: "Obrasci za popunjavanje"

Svi pretplatnici na časopise "Informator" i "PDV" kao i korisnici-kupci  "Obrasci za popunjavanje",  potrebno je da izvrše Login sa korisničkim imenom i lozinkom koje su izabrali prilikom kreiranja naloga.
 

Saznajte više o "Obrasci za popunjavanje"  |