Informator broj 03/05 od 26.01.2005.

Informator broj 03/05 od 26.01.2005.

Sastavljanje obrazaca finansijskih izveštaja
Utvrđivanje rezultata poslovanja za preduzeća, zadruge i preduzetnike
Procena bilansnih i vanbilansnih pozicija društva za osiguranje
Finansijski instrumenti
  • Računovodstveni obuhvat u skladu sa MRS

Zakon o porezima na imovinu - primena izmena i dopuna