Informator broj 02/05 od 14.01.2005.

Informator broj 02/05 od 14.01.2005.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Pravilnik o obrascu za obračun i isplatu zarade u javnim preduzećima i preduzećima koja su osnovala javna preduzeća
Početak postupka javnih nabavki za 2005. godinu
Knjiženje PDV kod korisnika budžetskih sredstava
Sadržina i procena pozicija bilansa uspeha i bilansa stanja za preduzeća, zadruge i preduzetnike
Sastavljanje finansijskih izveštaja banaka i drugih finansijskih organizacija