Informator broj 23/05 od 25.11.2005.

Informator broj 23/05 od 25.11.2005.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja
Popis imovine i obaveza na kraju godine
Obračun amortizacije po računovodstvenim i poreskim propisima za 2005. godinu
Novi Zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju
Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu
Zakon o izmenama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prestupe i prekršaje