Informator broj 19/05 od 23.09.2005.

Informator broj 19/05 od 23.09.2005.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja
Revalorizacija rata za prodate stanove pod 30.09.2005. godine (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)
Izmene i dopune Uredbe o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u državnim organima i izabranih, odnosno postavljenih lica
Izmenjena je i dopunjena Uredba o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
Mogućnost odobravanja zajma za ogrev, zimnicu i udžbenike po prestanku važenja Opšteg kolektivnog ugovora
Porodiljsko odsustvo, odsustvo sa rada radi nege (novorođenog) deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta
Posle prevođenja nastavlja se registracija promena u registar privrednih subjekata
Mogućnost izmirivanja novčanih obaveza kompenzacijom, asignacijom i cesijom u uslovima blokade računa
Isprave koje prate robu pri izvozu