Informator broj 20/05 od 07.10.2005.

Informator broj 20/05 od 07.10.2005.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Obračun zarade i naknade zarade i evidencija zarade i naknade (čl. 121. i 122. Zakona o radu)

 • Obaveza poslodavca da zaposlenom dostavi obračun zarade i naknade zarade
  - Model obračuna zarade i naknade zarada
 • Obaveza poslodavca da vodi mesečnu evidenciju zarade i naknade
  - Model za evidenciju zarade i naknade zarade
Računovodstveno obuhvatanje obračuna zarade i uplate doprinosa za socijalno osiguranje bez isplate zarada
Novine kod utvrđivanja osnova za obračun naknade zarade za vreme bolovanja koja se isplaćuje na teret sredstava Zavoda za zdravstveno osiguranje
Mogući načini određivanja visine i davanja alimentacije shodno novom Porodičnom zakonu
 • Utvrđivanje visine i načina davanja izdržavanja
 • Promena visine izdržavanja
 • Trajanje izdržavanja

Primena Zakona o uplati doprinosa za PIO za pojedine kategorije osiguranika - zaposlenih, tzv. "povezivanje staža"

 • Lica koja imaju pravo na uplatu doprinosa radi povezivanja staža osiguranja
 • Osnovice za uplatu doprinosa i podaci koji se unose u matičnu evidenciju osiguranika
 • Podnošenje zahteva za uplatu doprinosa
 • Ostvarivanje prava na uplatu doprinosa i utvrđivanje staža osiguranja
 • Ostale bitne odredbe Zakona

Usvojene su izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

 • Izmene uslova za sticanje prava na starosnu penziju
 • Snižavanje starosne granice osiguranicima kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem
 • Izmena uslova za sticanje prava na porodičnu penziju
 • Promena načina i dinamike usklađivanja penzija
 • Najniži i najviši iznos penzije

Način na koji NBS daje podatke o bonitetu od 1.10.2005. godine

 • Registar finansijskih izveštaja
 • Registar podataka o bonitetu
 • Kako elektronskim putem do podataka i izveštaja o bonitetu?
 • Kako pisanim putem do podataka i izveštaja o bonitetu?
Privremene mere obezbeđenja naplate poreza
Odlaganje plaćanja poreskog duga
 • Bliži uslovi za odlaganje plaćanja poreskog duga
 • Zahtev za odlaganje plaćanja poreskog duga
 • Obezbeđenje naplate poreskog duga
 • Odlučivanje o odlaganju plaćanja poreskog duga
Donet je Zakon o cenama i drugi zakoni koji uređuju unutrašnje tržište
Prenos prava intelektualne svojine, udela u pravnom licu i prava na hartijama od vrednosti kao predmet oporezivanja porezima na imovinu
 • Pojam intelektualne svojine, udela u pravnom licu i hartija od vrednosti
 • Porez na prenos apsolutnih prava
 • Porez na nasleđe i poklon
Službena mišljenja Ministarstva finansija