Informator broj 18/05 od 03.09.2005.

Informator broj 18/05 od 03.09.2005.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Primanja koja imaju karakter zarade, naknade troškova i druga primanja
Odredbe Opšteg i posebnih kolektivnih ugovora (zaključenih pre 21. decembra 2001. godine) prestaju da važe 24. septembra 2005. godine
Podnošenje prijava i utvrđivanje doprinosa za samostalne umetnike
  • Primer popunjenog Obrasca PPD-SU
Privremeni izvoz i uvoz robe
Obračun troškova i učinaka
Računovodstveno obuhvatanje investicionih nekretnina po MRS 40
Kolektivni ugovor kod poslodavca
  • Model kolektivnog ugovora
Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju
Predlog zakona o uplati doprinosa za povezivanje staža osiguranja
Službena mišljenja