Informator broj 06/05 od 21.02.2005.

Informator broj 06/05 od 21.02.2005.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Dostavljanje finansijskih izveštaja Narodnoj banci Srbije - Centru za bonitet

  • Pregled organizacionih jedinica Narodne banke Srbije nadležnih za prijem i obradu finansijskih izveštaja obveznika
Raspoređivanje dobitka i pokriće gubitka
Šema po kojoj će Centar za bonitet vršiti kontrolu finansijskih izveštaja za 2004. godinu za preduzeća, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike
Sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju
  • Prilog: Indikatori za ocenu stanja i rezultata poslovanja

Preknjižavanje na račune po novom kontnom okviru za društva za osiguranje

  • Uporedni pregled za preknjižavanje sa računa po ranijem kontnom okviru na račune po novom kontnom okviru
Karakter davanja povodom 8. marta - Dana žena, pre i posle datuma stupanja na snagu novog Zakona o radu
Postupak sa pogađanjem u javnim nabavkama
Oporezivanje imovine za 2005. godinu