Informator broj 07/05 od 01.03.2005.

Informator broj 07/05 od 01.03.2005.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Dodaci, naknade, druga i ostala primanja
Sastavljanje poreskog bilansa i poreske prijave za nedobitne organizacije
Povraćaj više uplaćenog doprinosa za pio u 2004. godini i obustava plaćanja doprinosa u toku 2005. godine za osiguranike koji obavljaju poslove po osnovu ugovora
Sastavljanje konsolidovanih finansijskih izveštaja u skladu sa MRS
Odluke Skupštine grada Beograda o taksama i naknadama za 2005. godinu
Objavljivanje oglasa o javnoj nabavci
Pregled stupanja na snagu zakona koje je Narodna skupština RS usvojila na prvom vanrednom zasedanju