Informator broj 02/03 od 04.01.2003.

Informator broj 02/03 od 04.01.2003.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Usvojen je novi Zakon o računovodstvu i reviziji

  • Osnovne odredbe
  • Poslovne knjige i računovodstvene isprave
  • Vođenje poslovnih knjiga
  • Finansijski izveštaji
  • Revizija računovodstvenih izveštaja
  • Dostavljanje i obelodanjivanje finansijskih izveštaja
  • Komisija za računovodstvo i reviziju
  • Kaznene odredbe
  • Prelazne i završne odredbe
Sastavljanje godišnjeg računa za 2002. godinu