Informator broj 03/03 od 17.01.2003.

Informator broj 03/03 od 17.01.2003.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

  • Cene plemenitih metala na dan 31.12.2002. godine
  • Eskontna stopa NBJ u 2003. godini
  • Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS za decembar 2002. godine
  • Doprinosi komorama i zadružnim savezima od 1.01.2003. godine
  • Objavljen je novi Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem
  • Izmenjena je Odluka o merama koje se privremeno primenjuju u postupku kontrole obavljanja menjačkih poslova
Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode
Minimalna zarada za mesece januar - juni 2003. godine
Odgovori na neka aktuelna pitanja
  • Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji
  • Platni promet
  • Zakon o osnovama penzijskog i invalidskog osiguranja
Uredbe Vlade Republike Srbije o konverziji neizmirenih obaveza i načinu izmirivanja javnih prihoda dospelih do kraja 2001. godine za subjekte koji se privatizuju metodom javne aukcije i metodom javnog tendera
Sastavljanje obrazaca godišnjeg računa
Sastavljanje godišnjeg izveštaja o poslovanju za 2002. godinu
Sastavljanje konsolidovanog godišnjeg računa za 2002. godinu