Informator broj 05/03 od 25.01.2003.

Informator broj 05/03 od 25.01.2003.

Godišnji porez na dohodak građana za 2002. godinu
Raspoređivanje dobitka i pokriće gubitka
Upotreba menice po odredbama Zakona o menici i Zakona o platnom prometu
Korišćenje čeka u platnom prometu
Pregled osnovica, stopa i uplatnih računa za poreze i doprinose za socijalno osiguranje za neka primanja
Pregled osnovica, stopa i uplatnih računa za poreze za neka primanja