Informator broj 07/03 od 21.02.2003.

Informator broj 07/03 od 21.02.2003.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Dodaci, naknade, druga i ostala primanja
Karakter davanja povodom 8. marta - Dana žena, u zavisnosti od načina isplate
Popunjavanje poziva na broj odobrenja na nalogu za plaćanje
Ostvarivanje i prenošenje poreskog kredita po osnovu ulaganja u osnovna sredstva u 2002. godini
Odgovori na neka sporna pitanja u primeni Uredbe o visini zarada u javnim preduzećima
Način plaćanja naknade zarade ili zarade i uvećane zarade za rad na dan 15. februara 2003. godine ukoliko je zaposlenom ovaj dan bio radan po rasporedu radnog vremena
Prijavljivanje na osiguranje osnivača preduzeća koji su zasnovali radni odnos u svom preduzeću kod Fonda samostalnih delatnosti
Porez na finansijske transakcije
Rokovi dostavljanja i knjiženja računovodstvenih isprava
Obavljanje platnog prometa izmirivanjem novčanih obaveza asignacijom, cesijom ili preuzimanjem duga i kompenzacijom
Službena mišljenja