Informator broj 09/03 od 25.03.2003.

Informator broj 09/03 od 25.03.2003.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Dodaci, naknade, druga i ostala primanja
Revalorizacija rata za prodate stanove pod 31.03.2003. godine
(po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)
Utvrđivanje i unošenje u matičnu evidenciju staža osiguranja, zarada, naknada zarada, odnosno osnovica osiguranja za 2002. godinu
Izmene i dopune Pravilnika o poreskom bilansu obveznika poreza na dobit preduzeća
Izmene u načinu utvrđivanja poreza na prihode od samostalnih delatnosti paušalno oporezovanih obveznika
Primena kontnog plana za korisnike budžeta i fondova
Izmene i dopune Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnom aukcijom
Odgovornost zaposlenog za štetu prouzrokovanu poslodavcu i odgovornost poslodavca za štetu prouzrokovanu zaposlenom
Službena mišljenja