Informator broj 10/03 od 12.04.2003.

Informator broj 10/03 od 12.04.2003.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Praznovanje državnih i drugih praznika u aprilu i maju 2003. godine
Novi Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju
Sastavljanje finansijskih izveštaja u posebnim slučajevima
Ostvarivanje prava na naknadu za vreme bolovanja, porodiljskog odsustva, odsustva radi nege i posebne nege deteta osiguranika samostalnih delatnosti
Trgovanje akcijama iz procesa privatizacije