Informator broj 11/03 od 05.05.2003.

Informator broj 11/03 od 05.05.2003.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Dodaci, naknade, druga i ostala primanja
Utvrđene su dvojne najniže osnovice i najviša osnovica za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje

Stope i osnovice za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje počev od 1. maja 2003. godine

  • Izmene stopa doprinosa za PIO
  • Pregled osnovica, stopa i uplatnih računa za poreze i doprinose za socijalno osiguranje za neka primanja
  • Način obračuna i plaćanja doprinosa
Praktični primeri obračuna poreza i doprinosa za određena primanja počev od 1. maja 2003. godine
Izmene visine bruto minimalne zarade zbog novoutvrđenih najnižih osnovica
Objašnjenje o primeni Uredbe o visini zarada u javnim preduzećima
Izmene i dopune Zakona o porezu na dobit preduzeća
Izmenjen je i dopunjen Zakon o porezu na finansijske transakcije
Korišćenje ovlašćenja za obezbeđivanje naplate potraživanja