Informator broj 12/03 od 21.05.2003.

Informator broj 12/03 od 21.05.2003.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Dodaci, naknade, druga i ostala primanja
Porez na finansijske transakcije – poreska prijava
Odlaganje plaćanja poreskog duga
Objašnjenje nadležnih ministarstava u vezi sa primenom Uredbe o visini zarada u javnim preduzećima
Neka pitanja i odgovori u vezi sa primenom dvostruko utvrđenih najnižih osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
Za osnivače preduzeća koji su zasnovali radni odnos u svom preduzeću poslednji rok za prijavljivanje fondu samostalnih delatnosti je 1. juni 2003. godine
Utvrđivanje konačnih obaveza po osnovu doprinosa za socijalno osiguranje osiguranika samostalnih delatnosti za 2002. godinu
Utvrđivanje akontacionih obaveza po osnovu doprinosa za socijalno osiguranje osiguranika samostalnih delatnosti za 2003. godinu
Isplate naknada invalidima II i III kategorije invalidnosti
Godišnji odmor
Komisiona prodaja robe