Informator broj 14/03 od 25.06.2003.

Informator broj 14/03 od 25.06.2003.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Dodaci, naknade, druga i ostala primanja
Novi Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
Ugovori na koje se od 1.07.2003. godine plaća doprinos za PIO
Novine u načinu obračuna doprinosa za socijalno osiguranje u slučaju rada sa nepunim radnim vremenom
Normativno uređivanje i fiskalne obaveze pri isplati jubilarne nagrade
Poreski tretman dodatnih primanja stranca – rezidenta Republike Srbije, zaposlenog kod rezidentnog lica ili u stalnoj poslovnoj jedinici nerezidentnog lica
Izmirivanje poreskih obaveza putem kompenzacije
Određivanje visine starosne i invalidske penzije
Uredbe Vlade Republike Srbije o platama zaposlenih u državnim organima i javnim službama