Informator broj 15/03 od 07.07.2003.

Informator broj 15/03 od 07.07.2003.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Sastavljanje i podnošenje poreskog bilansa za period januar - juni 2003. godine
Sastavljanje finansijskih izveštaja za period I - VI 2003. godine za potrebe poreskog bilansa
Izmene Uredbe o prodaji kapitala i imovine javnim tenderom
Predlažu se izmene i dopune Zakona o računovodstvu i reviziji
Službena mišljenja