Informator broj 17/03 od 05.08.2003.

Informator broj 17/03 od 05.08.2003.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Pri isplati naknada po ugovorima, obavezno se podnosi prijava o uplaćenim doprinosima za PIO na obrascima D-UN, odnosno D-UN/K
Način obračuna poreza i doprinosa prilikom isplate pomoći u slučaju smrti roditelja ili drugih srodnika
Izgradnja stanova za tržište
Izmene i dopune pravilnika kojima su propisani obrasci PP OPJ i PP OD
Službena mišljenja