Informator broj 20/03 od 07.10.2003.

Informator broj 20/03 od 07.10.2003.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Revalorizacija rata za prodate stanove pod 30.09.2003. godine (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)
Ostvarivanje i zaštita pojedinačnih prava i dostavljanje akata kojima se odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih
Naknada troškova za dolazak na rad i odlazak sa rada
Obveznice po osnovu devizne štednje građana - korišćenje i knjiženje -
Prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja po osnovu uplate doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na ugovorene naknade
Obračun fiskalnih obaveza na prihode koje fizičko lice ostvari po osnovu prikupljanja i prodaje sekundarnih sirovina, šumskih plodova i lekovitog bilja
Pitanja i odgovori
Službena mišljenja