Informator broj 21/03 od 24.10.2003.

Informator broj 21/03 od 24.10.2003.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

Dodaci, naknade, druga i ostala primanja
Nove najniže osnovice i najviša osnovica za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje
  • Najniže osnovice za plaćanje doprinosa za isplate od 1. novembra 2003. godine
  • Najviša osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
  • Nove osnovice na koje se plaća doprinos za PIO za domaće državljane zaposlene u inostranstvu (ne odnosi se na lica upućena na rad u inostranstvo)
Izmene visine bruto minimalne zarade zbog novoutvrđenih najnižih osnovica
Usklađivanje penzija, vrednosti opšteg boda i novčanih naknada pod 1. oktobrom 2003. godine
Izmene propisa o platnom prometu
  • Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja jedinstvenih instrumenata platnog prometa
  • Uputstvo o postupku sa menicama izdatim do 31. decembra 2002. godine
Naplate i isplate u gotovom novcu
Odsustvo sa rada zaposlenog zbog prekida rada do koga je došlo bez krivice zaposlenog (plaćeno odsustvo do 45 dana)
Prava i obaveze zaposlenih i nezaposlenih lica na dodatno stručno obrazovanje i obuku
Stipendije i krediti učenika i studenata
Ostvarivanje zdravstvene zaštite u inostranstvu
  • Prilog: Spisak država sa kojima su potpisane konvencije o socijalnom osiguranju
Knjiženje poslovnih promena po osnovu privatizacije
Službena mišljenja