Informator broj 25/03 od 23.12.2003.

Informator broj 25/03 od 23.12.2003.

Aktuelni statistički i drugi podaci i informacije

  • Podaci o prosečnim zaradama (platama) za novembar 2003. godine
  • Podaci o prosečnim mesečnim zaradama po zaposlenom bez poreza i doprinosa u RS za novembar 2003. godine
  • Najviša osnovica za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje
  • Najniže osnovice za plaćanje doprinosa za isplate od 1.11.2003. godine
  • Podaci o potrošačkoj korpi i otkupnoj ceni stana
  • Indeks industrijske proizvodnje u oktobru 2003. godine
  • Državni i verski praznici u januaru 2004. godine
  • Mogućnost prevremenog otkupa kupona 7 i 8 obveznica RS emitovanih radi izmirenja dospelih obaveza za dodatak na decu i materinski dodatak, koji dospevaju na naplatu 1.01.2004. godine (kupon br. 7), odnosno 1.07.2004. godine (kupon br. 8)
Dodaci, naknade, druga i ostala primanja
Zarade u javnim preduzećima u 2004. godini
  • Tekst Uredbe o visini zarada u javnim preduzećima
Podnošenje pojedinačne poreske prijave za porez po odbitku
Mogućnost podnošenja poreskih prijava elektronskim putem

Izmene i dopune Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstva sa tih računa

Usvojena je Uredba o procenjivanju bilansnih pozicija, sastavljanju i dostavljanju finansijskih izveštaja za 2003.
Uredba o budžetskom računovodstvu
Plate u javnim službama
Zatečeni korisnici prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja po osnovu preostale radne sposobnosti i prestanak tog prava zbog ispunjavanja uslova za sticanje prava na starosnu penziju
Mesto i uloga sindikata
Obračun amortizacije za 2003. godinu
Službena mišljenja