Informator broj 6/10 od 12.02.2010.

Informator broj 6/10 od 12.02.2010.

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

RASPOREĐIVANJE DOBITKA I POKRIĆE GUBITKA

NOVA PODZAKONSKA AKTA IZ OBLASTI RAČUNOVODSTVA I REVIZIJE

EVIDENCIJA PROMETA ROBE I VRŠENJA USLUGA U PROMETU ROBE PO PROPISIMA O TRGOVINI
  • Obaveza vođenja KEPU
  • Vođenje KEPU u veleprodaji
  • Vođenje KEPU u maloprodaji
  • Vođenje KEPU za usluge u prometu robe kada se ne vrši promet robe
  • Vođenje KEPU i pomoćnih obrazaca pri komisionoj prodaji robe
    • Primer za evidentiranje u KEPU
GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2009. GODINU

POVRAĆAJ VIŠE UPLAĆENOG DOPRINOSA ZA PIO U 2009. GODINI I OBUSTAVA PLAĆANJA DOPRINOSA U TOKU 2010. GODINE ZA OSIGURANIKE KOJI OBAVLJAJU POSLOVE PO OSNOVU UGOVORA

"PRVA ŠANSA" - KONKURS ZA REALIZACIJU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I ZAPOŠLJAVANJA MLADIH

STAVOVI NADLEŽNOG MINISTARSTVA U VEZI SA SPROVOĐENJEM ZAKONA O FINANSIJSKOJ PODRŠCI PORODICI SA DECOM

PREGLED STATISTIČKIH PODATAKA ZA 2009. GODINU

PRILOZI:
  • Prosečne bruto zarade (ukupno) po opštinama u 2009. (po mesecima) u RS (bez podataka za Kosovo)
  • Prosečne neto zarade (ukupno) po opštinama u 2009. (po mesecima) u RS (bez podataka za Kosovo)