Minimalna neto zarada u 2007. godini

Minimalna neto zarada u 2007. godini

Zakonom o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/05 i 61/05) minimalna zarada je regulisana čl. 111. - 113., a utvrđuje se odlukom Socijalno ekonomskog saveta osnovanog za teritoriju Republike Srbije.

Pregled minimalnih neto zarada po satu u 2007. godini dajemo u nastavku:
 

Rb.

Period 

IZNOS

Visina minimalne zarade objavljena
u "Sl. glasniku RS", broj:

1

2

3

4

 1.

januar - jun 2007. godine 

55,00 din/h

9/07 od 25.01.2007.

 2.

jul - decembar 2007. godine

63,50 din/h

64/07 od 13.07.2007.