Ekspert: poslednje izmene od 14.11.2012.

Ekspert: poslednje izmene od 14.11.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 14.11.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o upravljanju migracijama ("Sl. glasnik RS", br. 107/12)
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o lekovima i medicinskim sredstvima ("Sl. glasnik RS", br. 107/12)
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV ("Sl. glasnik RS", br. 107/12)
 • Pravilnik o bližoj sadržini, načinu i postupku dostavljanja elektronskih evidencija koje banka dostavlja Poreskoj upravi ("Sl. glasnik RS", br. 107/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 65261
 • Službenih mišljenja: 11267
 • Sudske prakse: 6451
 • Modela akata: 537
 • Obrazaca: 16939
 • Podzakonskih akata: 47242
 • Prečišć. tekstova: 14319
 • Propisa CG: 852
 • Propisa R.Srpske: 1204
 
Korisni linkovi: