Ekspert: poslednje izmene od 21.11.2012.

Ekspert: poslednje izmene od 21.11.2012.

Ekspert Internet je ažuriran 21.11.2012. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o raspodeli sredstava za programe zaštite i unapređenja položaja osoba sa invaliditetom i za finansiranje ustanova socijalne zaštite ("Sl. glasnik RS", br. 109/12)
 • Odluka o izmenama Odluke o uslovima i načinu rada deviznog tržišta ("Sl. glasnik RS", br. 109/12)
 • Uredba o izmenama Uredbe o uslovima i načinu korišćenja sredstava za regresiranje dizel goriva za jesenje radove u poljoprivredi u 2012. godini ("Sl. glasnik RS", br. 109/12)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 65399
 • Službenih mišljenja: 11287
 • Sudske prakse: 6461
 • Modela akata: 538
 • Obrazaca: 16955
 • Podzakonskih akata: 47325
 • Prečišć. tekstova: 14367
 • Propisa CG: 853
 • Propisa R.Srpske: 1210
Korisni linkovi: