Ekspert: poslednje izmene od 23.12.2013.

Ekspert: poslednje izmene od 23.12.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 23.12.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o uslovima i visini troškova za izdavanje licenci za obavljanje poslova u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu ("Sl. glasnik RS", br. 112/13)
 • Autentično tumačenje odredbe člana 2. alineja druga Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Službeni glasnik Republike Srbije", br. 97/08, 53/10, 66/11 - US i 67/13 - US) ("Sl. glasnik RS", br. 112/13)
 • Rezolucija o ulozi Narodne skupštine i načelima u pregovorima o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji ("Sl. glasnik RS", br. 112/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 73422
 • Službenih mišljenja: 11871
 • Sudske prakse: 6952
 • Modela akata: 588
 • Obrazaca: 20102
 • Podzakonskih akata: 53173
 • Prečišć. tekstova: 16378
 • Propisa CG: 956
 • Propisa R.Srpske: 1400
 
Korisni linkovi: