Ekspert: poslednje izmene od 30.12.2013.

Ekspert: poslednje izmene od 30.12.2013.

Ekspert Internet je ažuriran 30.12.2013. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o načinu umanjivanja neto prihoda zaposlenog u javnom sektoru ("Sl. glasnik RS", br. 115/13)
 • Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja poreza na zarade u slučaju umanjenja poreske osnovice ("Sl. glasnik RS", br. 115/13)
 • Pravilnik o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2014. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 115/13)
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 116/13)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 73706
 • Službenih mišljenja: 11871
 • Sudske prakse: 6957
 • Modela akata: 589
 • Obrazaca: 20214
 • Podzakonskih akata: 53406
 • Prečišć. tekstova: 16439
 • Propisa CG: 957
 • Propisa R.Srpske: 1401
 
Korisni linkovi: