Dnevni konformni koeficijenti - januar 2003. godine

Dnevni konformni koeficijenti - januar 2003. godine

Na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SRJ u januaru 2003. godine od 0,8% (indeks 100,8) i fiksne stope od 0,5%,

stopa zatezne kamate za JANUAR 2003. godine iznosi 1,3040%*

Dnevni konformni koeficijenti za januar 2003. godine (i februar - do objavljivanja novog podatka) su:

Dani

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA JANUAR
(i februar do objavljivanja novog podatka) za zateznu kamatu od 1,304%

za 31 dan

za 28 dana

1

0.00041801

0.00046281

2

0.00083620

0.00092584

3

0.00125456

0.00138908

4

0.00167310

0.00185253

5

0.00209182

0.00231620

6

0.00251070

0.00278008

7

0.00292977

0.00324418

8

0.00334900

0.00370849

9

0.00376842

0.00417302

10

0.00418801

0.00463776

11

0.00460777

0.00510272

12

0.00502771

0.00556789

13

0.00544783

0.00603328

14

0.00586812

0.00649888

15

0.00628858

0.00696470

16

0.00670923

0.00743074

17

0.00713004

0.00789699

18

0.00755104

0.00836345

19

0.00797221

0.00883013

20

0.00839355

0.00929703

21

0.00881508

0.00976414

22

0.00923677

0.01023147

23

0.00965865

0.01069902

24

0.01008070

0.01116678

25

0.01050293

0.01163476

26

0.01092533

0.01210296

27

0.01134791

0.01257137

28

0.01177067

0.01304000

29

0.01219360

 

30

0.01261671

 

31

0.01304000

 

*Kamata za neblagovremeno plaćane javne prihode od 1. januara 2003. godine, tj. od dana od kada se primenjuje Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. gl. RS", br. 80/02 i 84/02), obračunava se po stavu 1. člana 75. Zakona. Opširnije o tome videti "Informator", br. 3/03, str. 8., kao i članak "Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode".