Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti - jul 2010. godine

Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti - jul 2010. godineNa osnovu objavljenog podatka o indeksima cena na malo u Republici Srbiji za JUL 2010. (indeks 100,4) i fiksne stope od 0,5%


stopa zatezne kamate za JUL 2010. godine iznosi 0,9020%.


(ova stopa zetezne kamate se primenjuje i za naredni mesec sve do objavljivanja novog podatka o rastu cena na malo)


(Korisni linkovi: Način utvrđivanja zatezne kamate i Kalkulator za obračun zatezne kamate)


  • Dnevni konformni koeficijenti Dani


DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA JUL 2010. 


 

za 31 dan


1


0.00028971


2


0.00057949


3


0.00086937


4


0.00115932


5


0.00144937


6


0.00173949


7


0.00202970


8


0.00231999


9


0.00261037


10


0.00290083


11


0.00319138


12


0.00348201


13


0.00377272


14


0.00406352


15


0.00435440


16


0.00464537


17


0.00493642


18


0.00522756


19


0.00551878


20


0.00581008


21


0.00610147


22


0.00639294


23


0.00668450


24


0.00697614


25


0.00726787


26


0.00755968


27


0.00785157


28


0.00814355


29


0.00843562


30


0.00872777


31


0.00902000


  • Pregled stopa zatezne kamate

Mesec

ZATEZNA KAMATA

JANUAR 2010.

1,3040 %

FEBRUAR 2010.

1,2035 %

MART 2010.

2,1080 %

APRIL 2010.

1,6055 %

MAJ 2010.

1,5050 %

JUN 2010.

0,5000 %

JUL 2010.

0,9020 %