Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti - avgust 2010. godine

Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti - avgust 2010. godineNa osnovu objavljenog podatka o indeksima cena na malo u Republici Srbiji za avgust 2010. (indeks 101,0) i fiksne stope od 0,5%


stopa zatezne kamate za AVGUST 2010. godine iznosi 1,5050%.


(ova stopa zetezne kamate se primenjuje i za naredni mesec sve do objavljivanja novog podatka o rastu cena na malo)


(Korisni linkovi: Način utvrđivanja zatezne kamate i Kalkulator za obračun zatezne kamate


  • Dnevni konformni koeficijenti 
Dani


DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA AVGUST 2010.

(i septembar do objavljivanja novog podatka)


AVGUST

Zatezna kamata: 1,5050%


SEPTEMBAR

Zatezna kamata: 1,5050%

(do objave novog podatka)


 

za 31 dan


za 30 dana


1


0.00048198


0.00049805


2


0.00096420


0.00099635


3


0.00144665


0.00149490


4


0.00192933


0.00199370


5


0.00241224


0.00249275


6


0.00289538


0.00299204


7


0.00337876


0.00349158


8


0.00386237


0.00399138


9


0.00434622


0.00449142


10


0.00483030


0.00499171


11


0.00531461


0.00549225


12


0.00579915


0.00599304


13


0.00628393


0.00649407


14


0.00676894


0.00699536


15


0.00725419


0.00749690


16


0.00773967


0.00799869


17


0.00822538


0.00850072


18


0.00871133


0.00900301


19


0.00919751


0.00950555


20


0.00968393


0.01000833


21


0.01017058


0.01051137


22


0.01065746


0.01101466


23


0.01114458


0.01151820


24


0.01163194


0.01202199


25


0.01211952


0.01252603


26


0.01260735


0.01303032


27


0.01309541


0.01353486


28


0.01358370


0.01403966


29


0.01407223


0.01454470


30


0.01456100


0.01505000


31


0.01505000


 

  • Pregled stopa zatezne kamateMesec

ZATEZNA KAMATA

JANUAR 2010.

1,3040 %

FEBRUAR 2010.

1,2035 %

MART 2010.

2,1080 %

APRIL 2010.

1,6055 %

MAJ 2010.

1,5050 %

JUN 2010.

0,5000 %

JUL 2010.

0,9020 %

AVGUST 2010.

1,5050 %


SEPTEMBAR 2010.

1,5050 %

(do objavljivanja podatka o rastu cena na malo u RS za IX/2010)