Ekspert: poslednje izmene od 22.10.2014.

Ekspert: poslednje izmene od 22.10.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 22.10.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o sprečavanju dopinga u sportu ("Sl. glasnik RS", br. 111/14)
 • Uredba o merama socijalne uključenosti korisnika novčane socijalne pomoći ("Sl. glasnik RS", br. 112/14)
 • Uredba o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za finansiranje aktivnosti i mera unapređenja i razvoja oblasti elektronskih komunikacija i informacionog društva u 2014. godini ("Sl. glasnik RS", br. 112/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 79353
 • Službenih mišljenja: 12324
 • Sudske prakse: 7258
 • Modela akata: 620
 • Obrazaca: 22012
 • Podzakonskih akata: 57615
 • Prečišć. tekstova: 17901
 • Propisa CG: 1066
 • Propisa R.Srpske: 1529
 
Korisni linkovi: