Ekspert: poslednje izmene od 03.11.2014.

Ekspert: poslednje izmene od 03.11.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 03.11.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmeni Zakona o sudijama ("Sl. glasnik RS", br. 117/14)
 • Zakon o izmenama Zakona o javnom tužilaštvu ("Sl. glasnik RS", br. 117/14)
 • Zakon o izmeni Zakona o legalizaciji objekata ("Sl. glasnik RS", br. 117/14)
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava ("Sl. glasnik RS", br. 118/14)
 • Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje (od 1. novembra 2014. godine) ("Sl. glasnik RS", br. 118/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 79655
 • Službenih mišljenja: 12343
 • Sudske prakse: 7281
 • Modela akata: 625
 • Obrazaca: 22068
 • Podzakonskih akata: 57839
 • Prečišć. tekstova: 17964
 • Propisa CG: 1072
 • Propisa R.Srpske: 1531
 
Korisni linkovi: