Ekspert: poslednje izmene od 19.11.2014.

Ekspert: poslednje izmene od 19.11.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 19.11.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o određivanju cena toplotne energije ("Sl. glasnik RS", br. 125/14)
 • Odluka o dopuni Odluke o uslovima pod kojima i načinu na koji rezidenti mogu držati devize na računu kod banke u inostranstvu ("Sl. glasnik RS", br. 125/14)
 • Statut Regulatorne agencije za elektronske komunikacije i poštanske usluge ("Sl. glasnik RS", br. 125/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 80017
 • Službenih mišljenja: 12349
 • Sudske prakse: 7292
 • Modela akata: 625
 • Obrazaca: 22136
 • Podzakonskih akata: 58138
 • Prečišć. tekstova: 18040
 • Propisa CG: 1075
 • Propisa R.Srpske: 1534
 
Korisni linkovi: