Ekspert: poslednje izmene od 24.11.2014.

Ekspert: poslednje izmene od 24.11.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 24.11.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o izmeni Pravilnika o programu, načinu i visini troškova polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu i poslova odgovornog lica ("Sl. glasnik RS", br. 126/14)
 • Pravilnik o utvrđivanju Spiska psihoaktivnih kontrolisanih supstanci ("Sl. glasnik RS", br. 126/14)
 • Uredba o visini naknada za usluge koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova ("Sl. glasnik RS", br. 126/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 80134
 • Službenih mišljenja: 12352
 • Sudske prakse: 7292
 • Modela akata: 625
 • Obrazaca: 22148
 • Podzakonskih akata: 58234
 • Prečišć. tekstova: 18059
 • Propisa CG: 1076
 • Propisa R.Srpske: 1534
 
Korisni linkovi: