Ekspert: poslednje izmene od 26.11.2014.

Ekspert: poslednje izmene od 26.11.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 26.11.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o obliku i sadržaju Statističkog izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike ("Sl. glasnik RS", br. 127/14)
 • Pravilnik o uslovima i načinu javnog objavljivanja finansijskih izveštaja i vođenju Registra finansijskih izveštaja ("Sl. glasnik RS", br. 127/14)
 • Odluka o utvrđivanju Energetskog bilansa Republike Srbije za 2014. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 127/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 80169
 • Službenih mišljenja: 12352
 • Sudske prakse: 7292
 • Modela akata: 625
 • Obrazaca: 22149
 • Podzakonskih akata: 58261
 • Prečišć. tekstova: 18067
 • Propisa CG: 1077
 • Propisa R.Srpske: 1534
 
Korisni linkovi: