Ekspert: poslednje izmene od 01.12.2014.

Ekspert: poslednje izmene od 01.12.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 01.12.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o zapošljavanju stranaca ("Sl. glasnik RS", br. 128/14)
 • Zakon o zaštiti uzbunjivača ("Sl. glasnik RS", br. 128/14)
 • Zakon o finansiranju i obezbeđenju finansiranja poljoprivredne proizvodnje ("Sl. glasnik RS", br. 128/14)
 • Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda ("Sl. glasnik RS", br. 128/14)
 • Pravilnik o dopuni Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa ("Sl. glasnik RS", br. 128/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 80258
 • Službenih mišljenja: 12352
 • Sudske prakse: 7302
 • Modela akata: 626
 • Obrazaca: 22160
 • Podzakonskih akata: 58330
 • Prečišć. tekstova: 18084
 • Propisa CG: 1077
 • Propisa R.Srpske: 1535
 
Korisni linkovi: