Ekspert: poslednje izmene od 08.12.2014.

Ekspert: poslednje izmene od 08.12.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 08.12.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju ("Sl. glasnik RS", br. 129/14)
 • Uredba o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2015. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 130/14)
 • Pravilnik o dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa ("Sl. glasnik RS", br. 131/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 80457
 • Službenih mišljenja: 12382
 • Sudske prakse: 7317
 • Modela akata: 627
 • Obrazaca: 22180
 • Podzakonskih akata: 58465
 • Prečišć. tekstova: 18156
 • Propisa CG: 1078
 • Propisa R.Srpske: 1537
 
Korisni linkovi: