Ekspert: poslednje izmene od 18.12.2014.

Ekspert: poslednje izmene od 18.12.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 17.12.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o dozvolama za rad ("Sl. glasnik RS", br. 136/14)
 • Odluka o sedištu Uprave carina, osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i referata ("Sl. glasnik RS", br. 136/14)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 132/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 80670
 • Službenih mišljenja: 12382
 • Sudske prakse: 7328
 • Modela akata: 627
 • Obrazaca: 22293
 • Podzakonskih akata: 58624
 • Prečišć. tekstova: 18212
 • Propisa CG: 1086
 • Propisa R.Srpske: 1538
 
Korisni linkovi: