Ekspert: poslednje izmene od 22.12.2014.

Ekspert: poslednje izmene od 22.12.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 22.12.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Pravilnik o Kontnom okviru i sadržini računa u Kontnom okviru za druga pravna lica ("Sl. glasnik RS", br. 137/14)
 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o naknadama za poslove registracije i druge usluge koje pruža Agencija za privredne registre ("Sl. glasnik RS", br. 138/14)
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o izvršenju i obezbeđenju ("Sl. glasnik RS", br. 139/14)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju (STUPA NA SNAGU: 1. oktobra 2015. godine) ("Sl. glasnik RS", br. 139/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 80731
 • Službenih mišljenja: 12382
 • Sudske prakse: 7328
 • Modela akata: 629
 • Obrazaca: 22312
 • Podzakonskih akata: 58666
 • Prečišć. tekstova: 18229
 • Propisa CG: 1087
 • Propisa R.Srpske: 1538
 
Korisni linkovi: