Ekspert: poslednje izmene od 25.12.2014.

Ekspert: poslednje izmene od 25.12.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 25.12.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Uredba o uslovima i merilima za utvrđivanje reda prvenstva zakupaca stanova izgrađenih na osnovu
 • Programa izgradnje stanova za socijalno stanovanje ("Sl. glasnik RS", br. 140/14)
 • Usklađeni dinarski iznosi poreza na upotrebu, držanje i nošenje dobara (za 2015. godinu) ("Sl. glasnik RS", br. 140/14)
 • Zakon o platnim uslugama (U PRIMENI: od 1. oktobra 2015. godine) ("Sl. glasnik RS", br. 139/14)
 • Zakon o osiguranju (U PRIMENI OD: 27. juna 2015. godine) ("Sl. glasnik RS", br. 139/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 80776
 • Službenih mišljenja: 12385
 • Sudske prakse: 7333
 • Modela akata: 629
 • Obrazaca: 22342
 • Podzakonskih akata: 58704
 • Prečišć. tekstova: 18238
 • Propisa CG: 1087
 • Propisa R.Srpske: 1539
 
Korisni linkovi: