Ekspert: poslednje izmene od 29.12.2014.

Ekspert: poslednje izmene od 29.12.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 29.12.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

 

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 142/14)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 142/14)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Sl. glasnik RS", br. 142/14)
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 142/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 80847
 • Službenih mišljenja: 12385
 • Sudske prakse: 7333
 • Modela akata: 629
 • Obrazaca: 22364
 • Podzakonskih akata: 58740
 • Prečišć. tekstova: 18260
 • Propisa CG: 1087
 • Propisa R.Srpske: 1539
 
Korisni linkovi: