Ekspert: poslednje izmene od 31.12.2014.

Ekspert: poslednje izmene od 31.12.2014.

Ekspert Internet je ažuriran 31.12.2014. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o izmenama Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 145/14)
 • Zakon o izmenama Zakona o matičnim knjigama ("Sl. glasnik RS", br. 145/14)
 • Zakon o energetici ("Sl. glasnik RS", br. 145/14)
 • Zakon o izmeni i dopuni Zakona o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole ("Sl. glasnik RS", br. 145/14)

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 80892
 • Službenih mišljenja: 12385
 • Sudske prakse: 7333
 • Modela akata: 627
 • Obrazaca: 22370
 • Podzakonskih akata: 58778
 • Prečišć. tekstova: 18268
 • Propisa CG: 1087
 • Propisa R.Srpske: 1539
 
Korisni linkovi: