Obrazac ZPSE - Zahtev za pristupanje službenoj evidenciji

Obrazac ZPSE - Zahtev za pristupanje službenoj evidenciji

U vezi sa članom 103. Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/16), Vlada je donela Uredbu o pribavljanju i ustupanju podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ("Sl. glasnik RS", br. 56/17), kojom je, u članu 2. stav 5. propisan sledeći obrazac:
 
Obrazac: ZPSE Zahtev za pristupanje službenoj evidenciji
[08.06.2017]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Tekstove navedenih zakona i Uredbe (sa pripadajućim obrascem) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".