Zahtevi za ostvarivanje prava na novčana davanja porodiljama na teritoriji grada Beograda

Zahtevi za ostvarivanje prava na novčana davanja porodiljama na teritoriji grada Beograda

Na osnovu člana 9. stav 4. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom ("Sl. glasnik RS", br. 16/02, 115/05, 107/09, 104/14 - US) i člana 31. Statuta Grada Beograda ("Sl. list Grada Beograda", br. 39/08, 6/10, 23/13, 17/16 - odluka US), Skupština Grada Beograda donela je Odluku o dodatnim oblicima zaštite porodilja na teritoriji grada Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 44/17 i 102/17), kojom su u članu 8. stav 2. propisani sledeći obrasci:

Obrazac Zahtev za ostvarivanje prava na novčano davanje porodilji
[08.07.2017.]
Obrazac Zahtev za ostvarivanje prava na novčano davanje nezaposlenoj porodilji
[08.07.2017.]
 
    Obrasci u PDF formatu
 Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Prečišćene tekstove navedenog zakona, Statuta i Odluke (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".