Informator broj 23/2017 od 25.09.2017.

Informator broj 23/2017 od 25.09.2017.


 Iz novog broja časopisa "Informator" izdvajamo:


 • Izmene podzakonskih akata Narodne banke Srbije u skladu sa kojima od 1.10.2017. godine nije obavezna upotreba pečata za platne usluge

 • Pravo na naknadu za vršenje vojne obaveze

 • Obaveza uplate doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u slučaju neisplaćivanja zarade

 • Pravni institut zastarelosti 

Datum izdanja: 25. septembar 2017.

Obim: 138 strana, Format: A5

  Poruči


 


SADRŽAJ:


AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE


PRAVA I PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA


REVALORIZACIJA RATA ZA PRODATE STANOVE PO ZAKONU O STANOVANJU POD 30. SEPTEMBROM 2017.

(po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)  


IZMENE PODZAKONSKIH AKATA NARODNE BANKE SRBIJE U SKLADU SA KOJIMA OD 1.10.2017. GODINE NIJE OBAVEZNA UPOTREBA PEČATA ZA PLATNE USLUGE


 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o bližim uslovima i načinu otvaranja, vođenja i gašenja tekućih računa

 • Odluka o izmenama i dopunama Odluke o uslovima otvaranja i načinu vođenja  deviznih računa rezidenata, kao i dinarskih i deviznih računa nerezidenata

 • Odluka o izmenama Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima

 • Odluka o izmeni i dopuni Odluke o bližim uslovima, sadržini i načinu vođenja registra menica i ovlašćenja

 • Uputstvo o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje Odluke o uslovima i načinu obavljanja platnog prometa sa inostranstvom

  • Prilog: Model Zahteva o nekorišćenju pečata


OBAVEZA DOSTAVLJANJA IZVEŠTAJA NARODNOJ BANCI SRBIJE U POSLOVANJU SA INOSTRANSTVOM - NAJKASNIJE DO 10.10.2017. GODINE (način popunjavanja obrazaca: DI-1, DI-2, GRU i RN)


 • Obaveza dostavljanja izveštaja NBS o stranim direktnim investicijama nerezidenata u zemlji (obrazac DI-1)

 • Obaveza dostavljanja izveštaja NBS o direktnim investicijama rezidenata u inostranstvu (obrazac DI-2)

 • Obaveza dostavljanja izveštaja NBS o transakcijama rezidenata s nerezidentima po osnovu izvođenja investicionih (građevinskih) radova (obrazac GRU)

 • Obaveza dostavljanja izveštaja NBS o stanju i prometu na računima rezidenata u inostranstvu i na kontokorentnim računima (obrazac RN)

  • Prilog: Šifarnik zemalja


PRAVO NA NAKNADU ZA VRŠENJE VOJNE OBAVEZE


 • Naknada zarade za lice u rezervnom sastavu koje je u radnom odnosu

 • Naknada plate zaposlenih u javnom sektoru za vreme vojne vežbe

 • Naknada plate državnih službenika i nameštenika za vreme vršenja vojne vežbe

 • Podnošenje Zahteva za refundaciju (obrazac RNLRS)

 • Naknada zarade za lice u rezervnom sastavu koje samostalno obavlja delatnost

 • Naknada zarade za lice koje nije obavezno osigurano po osnovu zaposlenja ili obavljanja samostalne delatnosti, osiguraniku poljoprivredniku, kao i licu u rezervnom sastavu koje prima penziju ili novčanu naknadu zbog privremene nezaposlenosti (obrazac Izjave ILRS)

 • Pravo na naknadu rezervnom oficiru, odnosno rezervnom podoficiru za vreme vojne službe

 • Način isplata naknada za vršenje vojne obaveze (obrazac PLRS)

 • Naknada ostalih troškova


OBAVEZA UPLATE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO  OSIGURANJE U SLUČAJU NEISPLAĆIVANJA ZARADE


 • Obaveza uplate doprinosa na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, kada poslodavac nije isplatio zaradu do kraja meseca za prethodni mesec

 • Obaveza poslodavca da zaposlenom dostavi obračun i za mesec za koji nije izvršio isplatu zarade, odnosno naknade zarade

 • Podnošenje pojedinačne poreske prijave (Obrasca PPP-PD) po službenoj dužnosti od strane Poreske uprave

 • Kaznene odredbe


PRAVNI INSTITUT ZASTARELOSTI


 • Uvod

 • Razlike između zastarelosti i prekluzije

 • "Faze" zastarelosti

 • Kada zastarelost počinje da teče?

 • Uračunavanje vremena prethodnika, zabrana promene rokova i odricanje od zastarelosti

 • Vreme potrebno za zastarelost

 • Zastoj i prekid zastarelosti

 • Ispunjenje obaveze, odnosno namirenje potraživanja po protoku roka zastarelosti i isključivanje primene odredaba (pravila) o zastarelosti potraživanja

 • Tabelarni prikaz osnova roka zastarelosti i vremena zastarelosti po pojedinim zakonima


SLUŽBENA MIŠLJENJA


 • Ministarstvo finansija

 • Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja