Ekspert: poslednje izmene od 23.10.2017.

Ekspert: poslednje izmene od 23.10.2017.

Ekspert Internet je ažuriran 23.10.2017. godine, zaključno sa sledećim glasilima:

Među novim propisima u Ekspertu, nalaze se i:

 • Zakon o elektronskom dokumentu, elektronskoj identifikaciji i uslugama od poverenja u elektronskom poslovanju ("Sl. glasnik RS", br. 94/17) 
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o državnim službenicima("Sl. glasnik RS", br. 94/17) 
 • Zakon o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu ("Sl. glasnik RS", br. 94/17) 
 • Zakon o izmenama Zakona o informacionoj bezbednosti ("Sl. glasnik RS", br. 94/17) 

U Ekspertu se trenutno nalazi:

 • Propisa: 104007
 • Službenih mišljenja: 14923
 • Sudske prakse: 8395
 • Modela akata: 760
 • Obrazaca: 29647
 • Podzakonskih akata: 76833
 • Prečišć. tekstova: 23325
 • Propisa CG: 1535
 • Propisa R.Srpske: 1912
 
Korisni linkovi: